Godišnja članarina za 2021. godinu za:

  • aktivne članove iznosi 12,00 kuna
  • mlade Gradskog društva Crveni križ Rovinj (do 18 godina starosne dobi) iznosi 6,00 kuna
  • potporni (pomažući) članovi svoj doprinos podmiruju potpornim ulogom, u pravilu, jedan put godišnje

Članarina se plaća jedan put godišnje.

Prihod od članarine redovan je prihod Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, osim 2% koja pripadaju Hrvatskom Crvenom križu. Odluku o rasporedu prihoda prikupljenim od članarine, po odbitku obveza prema Hrvatskom Crvenom križu donosi skupština Gradskog društva Crvenog križa Rovinj.

 

Podaci za uplatu putem opće uplatnice ili Internet bankarstva:

Primatelj: GDCK Rovinj, De Amicis 11A, 52210 Rovinj

IBAN ili broj računa primatelja: HR4324070001128020912

Model: HR00  Poziv na broj: 3211

Opis plaćanja: Članarina za 2021. ili ime i prezime osobe ukoliko uplata ne dolazi sa računa uplatitelja

Barkod za uplatu putem Internet bankarstva:

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220