Sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, na izbornoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, održanoj 14. siječnja 2021. godine, za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine izabrano je 19 aktivnih članova Skupštine GDCK Rovinj:

 1. Kristina Vidan
 2. Antonio Okret
 3. Ivana Maružin
 4. Nevia Jedrejčić
 5. Miranda Damijanić Roce
 6. Nives Berne
 7. Davor Čabran
 8. Irena Ivančić
 9. Kristina Matika Ferrara
 10. Claudia Slavica
 11. Patricija Sponza
 12. Iva Milanović
 13. Orijana Čaćić
 14. Ana Gasparini
 15. Donald Schiozzi
 16. Janja Rogić
 17. Igor Franković
 18. Maša Bundalo
 19. Boris Juričić

Po provedenom javnom glasovanju jednoglasno su izabrani:

Za članove Odbora:

 1. Ana Gasparini
 2. Ivana Maružin
 3. Antonio Okret
 4. Donald Schiozzi
 5. Igor Franković
 6. Maša Bundalo
 7. Juričić Boris

Za Predsjednika/cu:

 1. Ana Gasparini

Za Podpredsjednika/cu:

 1. Ivana Maružin
 2. Antonio Okret

Za Nadzorni odbor:

 1. Claudia Slavica
 2. Iva Milanović
 3. Irena Ivančić

Za Predsjednika/cu Nadzornog odbora:

 1. Claudia Slavica

Za zastupnike/ce u Skupštini Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Antonio Okret
 2. Boris Juričić

Za člana/icu Odbora Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Ana Gasparini

Za zastupnika/cu u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa:

 1. Dajana Medić
 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220