Sukladno Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, na izbornoj sjednici Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, održanoj 21. veljače 2017. godine, za mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine izabrano je 25 aktivnih članova Skupštine GDCK Rovinj:

 1. Balog Željko
 2. Bundalo Maša
 3. Blagonić Tanja
 4. Čabran Davor
 5. Damijanić Roce Miranda
 6. Dujmović Gordana
 7. Gasparini Ana
 8. Ignjatov Branislav
 9. Ivančić Irena
 10. Juričić Boris
 11. Lajoš Petar
 12. Lambaša Nasta
 13. Matika Ferrara Kristina
 14. Modrušan David
 15. Poropat Slavko
 16. Rajko Eda
 17. Sandrić Sandra
 18. Sošić Denis
 19. Sponza Patrizia
 20. Šuran Morena
 21. Tomišić Božica
 22. Venier Cadia
 23. Vidan Kristina
 24. Viskić Tea
 25. Zaharija Dario

Po provedenom javnom glasovanju jednoglasno su izabrani:

Za članove Odbora:

 1. Poropat Slavko
 2. Ignjatov Branko
 3. Zaharija Dario
 4. Bundalo Maša
 5. Venier Cadia
 6. Balog Željko
 7. Juričić Boris

Za Podpredsjednika/icu:

 1. Ignjatov Branko
 2. Zaharija Dario

Za Nadzorni odbor:

 1. Gasparini Ana
 2. Ivančić Irena
 3. Bajić Tonka

Za Predsjednika Nadzornog odbora:

 1. Gasparini Ana

Za zastupnike/ce u Skupštini Društva Crvenog križa Istarske županije:

 1. Poropat Slavko
 2. Juričić Boris
 3. Zaharija Dario

Za zastupnika  u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa Zagreb:

 1. Ignjatov Branko
 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220