Članarina za 2023.

Godišnja članarina za 2023. godinu za: aktivne članove iznosi 6 eura mlade Gradskog društva Crveni križ Rovinj (do 18 godina starosne dobi) iznosi 2,00 eura potporni (pomažući) članovi svoj doprinos podmiruju potpornim ulogom, u pravilu, jedan put godišnje Članarina se plaća jedanom godišnje. Podaci za uplatu putem opće uplatnice ili Internet bankarstva: Primatelj: GDCK Rovinj, […]

Saznaj više
 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220