Program rada s mladima pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od njegovih zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, međusobno povezivanje i pripremilo ih se za ulazak u svijet odraslih. Mladi čine više od 70 posto od ukupnog broja volontera u Hrvatskom Crvenom križu i najsnažniji su temelj volonterskog djelovanja.

Podmladak Hrvatskog Crvenog križa osnovan je 1922. najprije u Zagrebu, a zatim u Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Od osnutka 1922. pa do danas, mladi HCK gotovo su neprekidno djelovali. Privremeno je njihov rad bio prekinut tek tijekom Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata.

Rad mladih Hrvatskog Crvenog križa obnovljen je 1995. i obuhvaća sljedeće zadaće: odgoj za humanost, zdravstveni odgoj, razvijanje socijalne svijesti. Postavljene se zadaće postižu izobrazbom mladih na predavanjima i u radionicama Crvenog križa te provedbom naučenog u praksi i uključivanjem u volonterske aktivnosti. Mladi se organiziraju s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.
Sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Crveni križ Rovinj mlade okuplja u Klub mladih kao dugoročne volontere. Klub mladih osnovao se 22.10. 2015. godine. Klub mladeži pri GDCK Rovinj okuplja mlade iz osnovnih i srednjih škola i educira ih i priprema za sudjelovanje u organiziranim socijalnim akcijama na javnim prostorima u Gradu (Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, i akcija “Solidarnost na djelu”).
Klub mladih čine članovi Gradskog društva Crvenog križa Rovinj do 30 godina starosti (učenici, studenti, građani) koji prihvaćaju djelovanje u skladu sa Statutom Hrvatskog Crvenog križa, Statutom Gradskog društva Crvenog križa Rovinj, Pravilima rada Mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Natjecanje mladih

Natjecanja mladih HCK održavaju se od 1996., te smo mišljenja da je važnost obuke iz pružanja prve pomoći izuzetno je velika. Natjecanje se odvija na tri razine i to gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a provjerava se teorijsko znanje o Pokretu Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći. Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazuje i na praktičnim radilištima s realistično prikazanim situacijama i ozljedama. Državno natjecanje tradicionalno se odvija u Tjednu Hrvatskog Crvenog križa, traje četiri dana i prilika je za stjecanje novih znanja i vještina, stvaranje novih prijateljstava, upoznavanje kulturne i prirodne raznolikosti naše zemlje i pridruživanje Hrvatskom Crvenom križu. Gradsko društvo Crvenog križa Rovinj sustavno provodi aktivnosti u smislu promidžbe i edukacije, posebno mladih, vezano za ovu vještinu, jer česti su slučajevi kada pravilno pružena prva pomoć od strane laika na mjestu nezgode može spasiti život ozljeđenoj osobi. Sve veća pozornost posvećuje se stvaranju uvjeta za obučavanje, formiranje i opremanje ekipa prve pomoći kako bi bile u stanju djelovati u katastrofama i drugim masovnim nesrećama.

Gradsko društvo Crvenog križa Rovinj provodi neformalne edukacije djece i mladeži kroz programe:

SIGURNOST U PROMETU – SAVJETI MEDE JURICE

Početkom školske godine, po već dobro uhodanoj praksi i suradnji s policijskim službenicima PP Rovinj i uz suradnju sa HAK-om i u dogovoru s osnovnim školama, Gradsko društvo Crvenog križa Rovinj organizira i provodi edukativne radionice za učenike prvih razreda osnovnih škola na području grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Uz medu Juricu, priču i igru djeca su na njima razumljiv i zanimljiv način upućena kako na siguran način mogu biti aktivni sudionici cestovnog prometa i kako mogu pomoći sebi i prijatelju ukoliko dođe do ozljede.

MIŠICA MILICA

Edukativna radionica na temu Prevencije trgovanja ljudima, prilagođena drugim razredima osnovnih škola. Mišica Milica je već poznat prijatelj djece koji ih kroz priču, strip, radne listiće i čitanke uvodi na edukativan način u opasnosti koje vrebaju te im ukazuje kako biti oprezniji u različitim životnim situacijama, kad ostaju sami kod kuće, kod susreta s nepoznatim osobama, kako se ponašati dok koriste internet, što učiniti kad se udalje od skupine i izgube te od koga potražiti pomoć. Sve su to upute i savjeti koji im služe te ih kroz edukativne radionice i usvoje.

KODOVI SIGURNOSTI NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA

Projekt Sigurnost na vodi provodi se s ciljem osvješćivanja javnosti o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i kodovima sigurnosti na vodi.
Glavna je poruka projekta – zabavite se i budite na oprezu, a njegova su ciljna skupina djeca i mladež.
Radionica je namjenjena za 3. razrede osnovnih škola.

EKOLOŠKA ZAŠTITA

Ekološki projekt pod nazivom Crveni križ u plavom okviru nastao je s ciljem razvijanja pozitivne navike očuvanja okoliša i postupanja s otpadom.
Projekt obuhvaća:
fizička čišćenja podmorja, priobalja i okoliša, organizaciju projektnog tjedna u mjesecu travnju na području priobalnih županija s ciljem obilježavanja Dan planeta Zemlje te provedbu ekoloških radionica za djecu u vrtićima i školama
povezivanje ronilačkih klubova i lokalnih zajednica kako bi se osigurala održivost samog zahvata čišćenja podmorja i međusobna suradnja.

HUMANE VREDNOTE – POZNAJEŠ LI CRVENI KRIŽ

Radionica za šeste razrede osnovnih škola. Cilj ovog programa je razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu.

RADIONICA PRVE POMOĆI, ZDRAVSTVENI KURIKULUM

Radionica namjenjena sedmašima, tema radionice su stanja koja zahtijevaju neodgodive postupke prve pomoći.

TRAFFIKING – PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Svrha programa je bolja informiranost i zaštita potencijalnih žrtava, a pogotovo mladih koji su u najvećoj opasnosti da uđu u krug trgovanja ljudima. Informiranje i edukaciju provodimo putem informativnih letaka i brošura HCK, te radionicama za učenike i nastavnike koje sadržajno obuhvaćaju dinamiku procesa trgovanja ljudima, mehanizme kontrole žrtava i mjere opreza.

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Cilj predavanja je približiti budućim mladim darivateljima važnost samog čina darivanja krvi, te objasniti postupak darivanja krvi, što je od velikog značaja za učenike koji se pripremaju za prvo darivanje.

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220