Programom socijalne skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje samostalno ili uz pomoć drugih ne mogu zadovoljiti svoje potrebe.
Crveni križ Rovinj provodi socijalni program Grada Rovinja koji se sastoji od materijalne pomoći, odnosno paketa koji sadrži prehrambene i higijenske artikle i financijske novčane pomoći.
Paketi se dijele tri puta godišnje uoči blagdana Uskrsa, Sv. Eufemije i Božića.

Novčane pomoći dijelimo na:
1. Potpora korisnicima 1. i 2. kategorije koje se redovito isplaćuju u mjesečnim iznosima
2. Troškovi stanovanja obiteljima koje ispunjavaju kriterije iz Odluke o socijalnoj skrbi. Ova se pomoć isplaćuje jednom mjesečno.
3. Troškovi prijevoza djece koja pohađaju Dnevni centar „Veruda“ u Puli i Školu za odgoj i obrazovanje. Ova se pomoć isplaćuje jednom mjesečno.
4. Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Ova se pomoć isplaćuje za vrijeme trajanja školske godine i isplaćuje se jednom mjesečno.
5. Nabava ogrijeva za kategorije građana kojima je utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Ova se pomoć isplaćuje jednom godišnje.
6. Jednokratne pomoći za novorođenčad
7. Pomoć za hranu za dojenčad čije pravo na mjesečnu potporu može ostvariti obitelj lošijih socijalnih prilika za novorođenčad do 12 mjeseci života.
8. Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima povremene potpore pojedincima i obiteljima po njihovim posebnim zahtjevima o kojima odlučuje Komisija za socijalnu skrb a najčešće su usmjerene za pokriće najosnovnijih životnih potreba obitelji – od plaćanja troškova struje, vode, nabavke i kupnje pojedinih vrsta lijekova, prehrane i dr.
9. Pomoći umirovljenicima – potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Ova se pomoć isplaćuje dva puta godišnje i to uoči blagdana Uskrsa i Božića.

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220