Opći dokumenti 

Zakon o HCK (NN 71/2010)
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
Zakon o udrugama (NN 74/14)
Zakon o volonterstvu (NN 58/07)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Pravilnik o rokovima i načinima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika HCK (NN 18/11)
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Osoba ovlaštena za zastupanje
Rješenje stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Izvadak iz Registra udruga
Rješenje Ureda državne uprave o zakonskom zastupniku
Odluka o prihvaćanju operativnog plana

Izvješća o radu / Program

Izvještaj o radu za 2017. godinu
Program rada za 2018. godinu
Izvješće o radu GDCK za 2018. godinu
Program rada za 2019. godinu
Program rada za 2020. godinu
IZVJEŠĆE RADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ ZA 2020
Program rada za 2021. godinu
Strateski plan GDCK od 2020. do 2024. godine
Polugodišnje izvješće o radu GDCK Rovinj 1.-6.2021
IZVJEŠĆE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ ZA 2021
GDCK Rovinj plan rada 2022
IZVJEŠĆE RADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ ZA 2022
GDCK Rovinj plan rada 2023
Polugodišnje izvješće o radu GDCK Rovinj (1.-6. mjeseca 2023. godine)
Program rada 2024

Financijska izvješća

Tabela – plan FP 2024 – kumulativa
Tabela – izmjena i dopuna FP – RD
Financijski plan 2023
Financijski plan 2022
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NPF
Financijski plan 2021
Financijski plan 2020.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022 PO AKTIVNOSTIMA
Financijske bilješke 2022
Financijski izvještaj 2021.
Financijski izvještaj 2020
Financijski izvještaj 2019.
Financijski izvještaj 2018
Financijski izvještaj 2017

Javna nabava

Izmjene i dopune plana nabave 2023 GDCK Rovinj
PRAVILNIK o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom Ponuditelju), i to:

·         LUMA D.O.O., OIB 03769941315
·         PLIVAČKI KLUB DELFIN – CLUB DI NUOTO DELFIN, OIB 3399774974
·         UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA (UDVDR), PODRUŽNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, OGRANAK ROVINJ, OIB 80451899896
·         DS-MSC, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, OIB 13088206327
·         JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ, OIB 31602889123
·         MEDIA PROMOCIJA, OBRT ZA USLUGE, 91610178491
·         MEDIA FI D.O.O., OIB 06285889438
·         LCSTUDIO, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE I TISAK, OIB 19559376814
·         KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE, OIB 10053194321
·         TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KANFANAR, OIB 36473907684

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) , službenikom za informiranje imenovana je Dajana Medić, ravnateljica.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)
Godisnje_izvjesce 2019.
Godisnje_izvjesce  2020.
Godisnje_izvjesce 2021.
Godisnje_izvjesce 2022.
Godisnje_izvjesce (2023)

Zapisnici Skupštine

Poziv i zapisnik II. sjednice redovne Skupštine (21.12.2023.)Poziv Skupština Zapisnik Skupština 2-23
Poziv i zapisnik I. sjednice redovne Skupštine (6.6.2023.) Poziv Zapisnik
Poziv i zapisnik sa 2. sjednice redovne Skupštine (28.12.2022.) Poziv Skupština 2-22 Zapisnik Skupštine 2-22
Poziv i zapisnik sa 1. sjednice redovne Skupštine (26.5.2022.) Poziv Skupština Zapisnik Skupštine 1-22
Poziv i zapisnik sa sjednice Skupštine (30.12.2021.) Poziv Convoco Skupština Zapisnik Skupština 2021
Poziv i zapisnik s izborne Skupštine Skupština – poziv 1-21 Zapisnik izborne Skupštine
Poziv i zapisnik s  2. redovne Skupštine INVITO-ASSEMBLEA 12-20 Skupstina – poziv 2-20 Zapisnik druge Skupštine
Poziv i zapisnik s redovne sjednice Skupštine (8.9.2020.) Poziv Zapisnik skupštine
Zapisnik s redovne sjednice Skupštine (19.12.2019.) zapisnik skupštine

Odbor GDCK Rovinj

Poziv i zapisnik sa 1. sjednice Odbora (22.1.2020.) Poziv na sjednicu Odbora 1-II Zapisnik sjednice Odbora 1-20
Poziv i zapisnik sa 2. sjednice Odbora (30.6.2020.) Poziv odbor 2-II-20 Zapisnik Odbora 2-II-20
Zapisnik izvanredne telefonske sjednice (14.9.2020.) Zapisnik izvanredne telefonske sjednice
Poziv i zapisnik sa 4. sjednice Odbora (18.12.2020.) Poziv Odbor 4-II-20 Zapisnik Odbora

Poziv i zapisnik sa 1. sjednice Odbora (24.5.2021.) Poziv odbor 1-21 Zapisnik Odbora
Poziv i zapisik sa 2. sjednice Odbora (27.12.2021.) Poziv Odbor Zapisnik
Poziv i zapisnik sa 1. sjednice Odbora (24.5.2022.) Poziv Odbor Zapisnik prve sjednice Odbora
Poziv i zapisik sa 2. sjednice Odbora (13.9.2022.) Poziv na 2. sjednicu Odbora Zapisnik
Poziv i zapisnik 3. sjednice Odbora (28.12.2022.) Poziv na 3. sjednicu Odbora Zapisnik 3. sjednice Odbora

Nadzorni odbor GDCK Rovinj

Poslovnik Nadzorni odbor

Poziv i zapisnik sjednice Nadzornog odbora (9.3.2021.) Nadzorni odbor zapisnik 2021. Poziv – Convoco
Poziv i zapisnik sjednice Nadzornog odbora (15.3.2022.) Poziv – Convoco Zapisnik NO
Poziv i zapisnik sjednice nadzornog odbora (10.3.2023.) Poziv – Convoco Zapisnik sjednice NO

Klub liječenih alkoholičara (KLA)

Program rada 2022 KLA
KLA Izvješće o radu 2021
Program rada 2021 KLA
KLA Program rada 2020.
Izvješće o radu 2020
KLA Izvješće rada 2019
KLA Program rada 2019.

Civilna zaštita

Operativni plan 2017
Podaci za izradu analize u sustavu CZ

Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog društva Crvenog križa Rovinj – NATJEČAJ ZAVRŠEN
Natječaj za izbor ravnatelj_ice GDCK ROVINJ

Natječaj za zapošljavanje- VODITELJA/VODITELJICE PROGRAMA RADA SA MLADIMA I VOLONTERIMA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ – NATJEČAJ ZAVRŠEN
Natječaj GDCK Rovinj

Natječaj za zapošljavanje- VODITELJA/VODITELJICE PROGRAMA RADA SA MLADIMA I VOLONTERIMA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220