Opći dokumenti

Zakon o HCK (NN 71/2010)
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
Zakon o udrugama (NN 74/14)
Zakon o volonterstvu (NN 58/07)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Pravilnik o rokovima i načinima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika HCK (NN 18/11)
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Osoba ovlaštena za zastupanje
Rješenje stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Izvadak iz Registra udruga
Rješenje Ureda državne uprave o zakonskom zastupniku
Odluka o prihvaćanju operativnog plana

Izvješća o radu / Program

Izvještaj o radu za 2017. godinu
Program rada za 2018. godinu
Izvješće o radu GDCK za 2018. godinu
Program rada za 2019. godinu
Program rada za 2020. godinu
IZVJEŠĆE RADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ ZA 2020
Program rada za 2021. godinu
Strateski plan GDCK od 2020. do 2024. godine
Polugodišnje izvješće o radu GDCK Rovinj 1.-6.2021
IZVJEŠĆE GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ROVINJ ZA 2021
GDCK Rovinj plan rada 2022

Financijska izvješća

Financijski plan 2022
Financijski plan 2021
Financijski plan 2020.

Financijski izvještaj 2021.
Financijski izvještaj 2020
Financijski izvještaj 2019.
Financijski izvještaj 2018
Financijski izvještaj 2017

Javna nabava

Plan javne nabave 2020
PRAVILNIK o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti
PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) , službenikom za informiranje imenovana je Dajana Medić, ravnateljica.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)
Godisnje_izvjesce 2019.
Godisnje_izvjesce  2020.Godisnje_izvjesce 2021.

Zapisnici Skupštine

Poziv i zapisnik sa sjednice Skupštine (30.12.2021.) Poziv Convoco Skupština Zapisnik Skupština 2021
Poziv i zapisnik s izborne Skupštine Skupština – poziv 1-21 Zapisnik izborne Skupštine
Poziv i zapisnik s  2. redovne Skupštine INVITO-ASSEMBLEA 12-20 Skupstina – poziv 2-20 Zapisnik druge Skupštine
Poziv i zapisnik s redovne sjednice Skupštine (8.9.2020.) Poziv Zapisnik skupštine
Zapisnik s redovne sjednice Skupštine (19.12.2019.) zapisnik skupštine

Klub liječenih alkoholičara (KLA)

Program rada 2022 KLA
KLA Izvješće o radu 2021
Program rada 2021 KLA
KLA Program rada 2020.
Izvješće o radu 2020
KLA Izvješće rada 2019
KLA Program rada 2019.

Civilna zaštita

Operativni plan 2017
Podaci za izradu analize u sustavu CZ

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220