Opći dokumenti

Zakon o HCK (NN 71/2010)
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
Zakon o udrugama (NN 74/14)
Zakon o volonterstvu (NN 58/07)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Pravilnik o rokovima i načinima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika HCK (NN 18/11)
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)

Osoba ovlaštena za zastupanje
Rješenje stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Izvadak iz Registra udruga

Rješenje Ureda državne uprave o zakonskom zastupniku

Odluka o prihvaćanju operativnog plana

Izvješća o radu / Program

Izvještaj o radu za 2017. godinu
Program rada za 2018. godinu

Izvješće o radu GDCK za 2018. godinu

Program rada za 2019. godinu

Program rada za 2020. godinu

 

Financijska izvješća

Financijski izvještaj 2018
Financijski izvještaj 2017

 

Javna nabava

Plan javne nabave 2020

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) , službenikom za informiranje imenovana je Dajana Medić, ravnateljica.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

Godisnje_izvjesce 2019.

 

Zapisnici Skupštine

Zapisnik s redovne sjednice Skupštine (19.12.2019.) zapisnik skupštine

 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr