Dana 9.3. održana je radionica iz prve pomoći za nastavno osoblje u talijanskom dječjem vrtiću Naridola, Rovinj. Zahvaljujući odličnoj suradnji sa dr. Orjanom Čačić Momčilović, voditeljicom Ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Rovinj, educirali smo nastavno osoblje iz pružanja prve pomoći. Čak njih 12 obnovilo je svoje znanje. Zahvaljujemo se nastavnom osoblju na izraženoj želji za učenjem, a doktorici veliko hvala što izdvaja svoje vrijeme za educiranje o tako važnim temama. 

Kontakt

De Amicis 11A, 52210 Rovinj
info@crvenikrizrovinj.hr
052 811 105   /   099 438 6220